By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 11, 1989, č. 2, březen, s. 23-26
Annotation: O setkání s G. G. v Antibes a o vydávání jeho knih v Československu.
Article
2
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 8, 1986, č. 1, únor, s. 10-11
Annotation: Projev na mezinárodním setkání spisovatelů v Bělehradě v říjnu 1985; mj. o Mark Twain.
Article
3
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 5, říjen, s. 31-32
Annotation: Lipčík Roman; polemika s jeho článkem (Mladý svět, 1985, č. 45), zde přetištěným. Též o ohlase výročí G. O. v sovětském tisku.
Article
4
In: Reportér (Curych). -- ISSN 0486-4433. -- Roč. 1, 1984, č. 1, leden, s. 23-24
Annotation: Recenze románu Ancient Evening.
Article
5
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 3, 1984, č. 7, s. 5-10
Annotation: Úvaha u příležitosti vydání; převzato z: The American Spectator, září 1983.
Article
6
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 15, 1982, č. 7/8, 30. 6., s. 22-23; č. 9, 13. 9., s. 19-20
Annotation: Recenze; v druhé části mj. o: Shaw George Bernard a jeho obdivu k Sovětskému svazu.
Article
7
In: Magazín (Curych). -- Roč. 8, 1979, č. 9/10, září/říjen, s. 19-21
Annotation: Fejeton o literárním díle M. T., mj. o jeho reportáži Marienbad, a Health Factory.
Article
8
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 5, 1974/1975, č. 3/4, 15. 5. 1975, s. 17-18
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 5, 1974/1975, č. 2, 15. 12. 1974, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 4, 1973/1974, č. 5/6, 1. 8. 1974, s. 8
Annotation: Esej.
Article
11
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 3, 21. 8. 1973, s. 5
Annotation: Rozhovor; v příloze Parabola.
Article
12
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 3, 1972/1973, č. 1, 15. 4. 1973, s. 7-8
Annotation: Rozhovor; v příloze Parabola.
Article
13
In: Telegram (Edmonton). -- Roč. 2, 1971/1972, č. 6, 31. 1. 1972, s. 7
Annotation: Rozhovor o vztahu G. G. k Československu, tzv. Pražskému jaru, Sovětskému svazu a katolické víře; v příloze Parabola.
Article
14
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 4, 1961/1962, č. 16, zima 1962, s. 348-349
Annotation: Nekrolog; přetištěno z: Literární noviny.
Article