By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 18, červen, s. 49-50
Annotation: Rozhovor, převzatý z Chebského deníku (11. 4. 2001)
Article
162
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2001, č. 1, červen, s. 30-31
Annotation: Přetisk rozhovoru ze sokolského exilového časopisu Vzlet č. 2 (červen 1983); s úvodní ediční poznámkou. Časopis vycházel 1983-1990.
Article
163
In: Chebský deník. -- ISSN 1210-5155. -- Roč. 10, 2001, č. 86, 11. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor.
Article
164
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 2, s. 54-56
Annotation: Odpovědi na anketní otázky, týkající se vztahu filmu a literatury.
Article
165
In: Kafka. -- ISSN 1619-0815. -- Roč. 1, 2001, č. 2, s. 44-46
Annotation: Vzpomínková úvaha.
Article
166
In: Každá česká ženská může přežít, pokud jí nevadí vysavače. -- s. 8-9
Annotation: Autobiografická próza o prvních šesti letech v exilu (v kanadském Vancouveru); s autobiografickou poznámkou "Životopis: Věra Rollerová" (s. 123).
Book Chapter
167
In: Setkání na konci éry, s vraždou. -- přední záložka
Annotation: Autorská poznámka k celé trilogii: (Krátké setkání, s vraždou, 1999, Spisy J. Š., sv. 13; Setkání po letech, s vraždou, 2001, Spisy J. Š.,...
Book Chapter
170
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 57
Annotation: Autor uvádí na pravou míru vznik údajného Goebbelsova výroku citovaného v článku (Dokořán, 2000, č. 15, s. 63-68) a též upozorňuje na skutečnost,...
Article
171
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 55-56
Annotation: Rozhovor.
Article
172
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2000, č. 9, září, s. 9
Annotation: Rozhovor s J. Š., zejména o jeho původu a předcích.
Article
173
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 173, 27. 7., s. 20
Annotation: Odpověď na anketní otázku; o práci na nové detektivce Setkání po letech, s vraždou (se Zd. Salivarovou).
Article
174
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 135, 10. 6., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Vzpomínkový fejeton; v záhlaví přílohy s podtitulem Vzpomínka Josefa Škvoreckého na pražské čtení.
Article
175
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 5, květen, s. 33
Annotation: Medailon - nekrolog J. G., mj. profesora ruské a české literatury na amerických univerzitách, editora a překladatele největšího anglického výboru...
Article
176
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 95, 21. 4., příl. Pátek LN, č. 16, s. 4-9
Annotation: Rozhovor; s aktuálními snímky z jeho účasti na Festivalu spisovatelů v Praze v dubnu 2000.
Article
178
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 84, 8. 4., s. 1
Annotation: Rozhovor, pokračuje článkem na s. 13 (Škvorecký a Salivarová přivítáni jazzem).
Article
179
In: Čas. -- ISSN 1210-1648. -- Roč. 8, 2000, č. 37, březen, s. 22
Annotation: Příspěvek do ankety.
Article