By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 242, 16. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor po napsání devátého dílu.
Article
2
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 242, 16. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor o devátém pokračování populární knihy.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 80, 4. 4., příl. Magazín Právo, s. 20-21
Annotation: Rozhovor o chystaném pokračování.
Article
4
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 6, 1996, č. 99, 26. 4., příl. Náš domov, č. 17, s. 1
Annotation: Rozhovor, mj. o románu Černí baroni.
Article
5
In: Metropolitan. -- Roč. 2, 1992, č. 143, 4. 7., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Venkov. -- ISSN 0862-7142. -- Roč. 2, 1991, č. 138, 14. 6., příl. Venkov na víkend, s. 5
Annotation: Rozhovor, též o knize Černí baroni a jejích pokračováních.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 99, 27. 4., příl. příl., č. 17, s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o pokračování románu Černí baroni, Curych, Konfrontace, napsaném cizím autorem pod pseudonymem Kefalín Rudolf.
Article
8
9
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1990, č. 14, 17. 1., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti zahájeného otiskování v příloze Svobody.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 45, 1989, č. 296, 16. 12., Příloha, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article