By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 6, 1996, č. 99, 26. 4., příl. Náš domov, č. 17, s. 1
Annotation: Rozhovor, mj. o románu Černí baroni.
Article
2
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 49, 1995, č. 5, 19. 1., s. 12-13
Annotation: Rozhovor; mj. o románu Dívka na vdávání.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 16. 5., s. 19-20
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 234, 8. 10., příl. Report, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 2, 1992, č. 33, 10. 8.-16. 8., s. 3
Annotation: Rozhovor u příležitosti 60. narozenin 10. 8.
Article
6
7
In: Metropolitan. -- Roč. 2, 1992, č. 143, 4. 7., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 2, 1992, č. 14, 17. 1., příl. Náš domov, s. 2
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 23, 1991, č. 41, 8. 10., příl. Ahoj na neděli, č. 41, s. 11
Annotation: Vzpomínkový seriál z jeho dětství a mládí.
Article
11
12
In: Venkov. -- ISSN 0862-7142. -- Roč. 2, 1991, č. 138, 14. 6., příl. Venkov na víkend, s. 5
Annotation: Rozhovor, též o knize Černí baroni a jejích pokračováních.
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 47, 1991, č. 99, 27. 4., příl. příl., č. 17, s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o pokračování románu Černí baroni, Curych, Konfrontace, napsaném cizím autorem pod pseudonymem Kefalín Rudolf.
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 45, 30. 10., s. 20-21
Annotation: Rozhovor.
Article
15
16
17
In: Nový Dikobraz. -- ISSN 0862-6561. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 23. 5., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 49, 1990, č. 17 (nedělní), 28. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor k zahájenému otiskování knihy M. Š. Rakev do domu.
Article
19
20
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 46, 1990, č. 5, 31. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article