By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 140-147
Annotation: Studie, rozvíjející dlouholetou autorovu diskusi s M. Červenkou o "hranicích lyrického subjektu z hlediska jeho výrazového potenciálu", podává...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 655-669
Annotation: Studie o způsobu hlubšího porozumění textu a o pojmu a roli komentáře.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 194-230
Annotation: Esej o psaní a recepci díla; (mj. zmínka o F. Kafkovi).
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 302-327; č. 4, srpen, s. 470-495
Annotation: Studie.
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 225-231
Annotation: Recenze.
Article
10
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 543-549
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 6, s. 664-668
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 179-190
Annotation: Studie se věnuje problému konkretizace literárního textu. Autor pracuje s koncepcemi J. Mukařovského, R. Ingardena a F. Vodičky a jejich prostřednictvím...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 2, s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 36, 1988, č. 5, s. 452-461
Annotation: Předneseno na konferenci Historická poetika a literatura 20. století; (Praha, 20.-21. 10. 1987).
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 115-118
Annotation: Hrubín František; příspěvek z konference k 150. výročí úmrtí K. H. M. (Dobříš, 3.-4. 11. 1986).
Article