By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 3, 1991, č. 6, s. 36
Annotation: Polemická reakce na předchozí článek: Mikulášek Alexej, Zelenka Miloš, Několik poznámek o stavu současné české a slovenské kritiky (tamtéž,...
Article