By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 46-47
Annotation: Komentáře k laureátství B. Dylana v Nobelově ceně za literaturu 2016.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 8, 20. 10., s. 21-28
Annotation: Dialog E. Klíčové a P. A. Bílka o současné české literatuře, především o próze a absenci mainstreamové literatury.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 25-27
Annotation: Otisk doplněného příspěvku ze Sjezdu spisovatelů (6.-7. 6. 2015, Praha). Příspěvek se věnuje současným českým spisovatelům ve srovnání...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 8, 15. 10., s. 74-77
Annotation: Diskuse nad knihou V. Kahudy.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 4, 17. 4., s. 11-19
Annotation: Diskuse o současné české próze a čekání na spisovatele; s fot. na s. 10.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 19-24
Annotation: Studie. Doplněna o přehledy: Literatura roku 1963; Kultura 1963; Události 1963.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 41-44
Annotation: Studie k literatuře pro děti a její recepci dětským vnímatelem (v opozici k didaktickým literárněteoretickým náhledům na literaturu pro děti).
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 34-40
Annotation: Studie k fenoménu Večerníčku a jeho významu pro českou společnost. Doplněno o seznam nejznámějších večerníčkovských seriálů s daty prvního...
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 30-33
Annotation: Studie k literární tvorbě J. Hostáně a jejích proměnách v souvislosti s aktuální politickou a společenskou situací (na příkladě níže zmíněné...
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 10, 5. 12., příl. Host do školy, č. 4, s. 33-34
Annotation: Esej o vztahu literatury a náboženství.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., příl. Host do školy, č. 3, s. 34-35
Annotation: Studie o problematice adaptace literárního textu. Autor zastává názor, že elementární rovinou adaptace uměleckého díla je už jeho jakkékoli...
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 35-37
Annotation: Úvaha o možnostech aplikace pojmu středoevropská literatura v literárněvědné praxi. Autor si všímá historie používání tohoto pojmu od díla...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 3-6
Annotation: Přetisk výběru z diskuse o problematice středoevropské literatury, uskutečněné za účasti níže zmíněných osobností v červnu 1989 v Budapešti....
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., příl. Host do školy, s. 29-30
Annotation: Studie o pojmu mýtus ve světové kultuře (C. Lévi-Strauss), v literární vědě (R. Barthes) a jeho reflexi v českém prostředí (V. Macura).
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., příl. Host do školy, č. 5, s. 25-26
Annotation: Úvaha, jako příklad mimo jiné uvádějící text M. Viewegha.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 7, 10. 9., příl. Host do školy, č. 4, s. 22-23
Annotation: Studie o pojmu kánon.
Article
17
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 24-25
Annotation: Úvaha o fenoménu literární parodie.
Article
18
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 18-19
Annotation: Úvaha, především o vztahu literárních děl a jejich filmových adaptací.
Article
19
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 3-7
Annotation: Studie, výběrově mapující parodizující, satirizující projevy v české literatuře; jako parodující nebo parodovaní jsou zmíněni níže uvedení.
Article
20
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 3, 7. 3., příl. Host do školy, č. 2, s. 17-18
Annotation: Úvaha o možnostech kontextualizace literárního díla, také vzhledem k otázce maturitních nároků.
Article