By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 10, 5. 12., příl. Host do školy, č. 4, s. 33-34
Annotation: Esej o vztahu literatury a náboženství.
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., příl. Host do školy, č. 3, s. 34-35
Annotation: Studie o problematice adaptace literárního textu. Autor zastává názor, že elementární rovinou adaptace uměleckého díla je už jeho jakkékoli...
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 35-37
Annotation: Úvaha o možnostech aplikace pojmu středoevropská literatura v literárněvědné praxi. Autor si všímá historie používání tohoto pojmu od díla...
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 3-6
Annotation: Přetisk výběru z diskuse o problematice středoevropské literatury, uskutečněné za účasti níže zmíněných osobností v červnu 1989 v Budapešti....
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., příl. Host do školy, s. 29-30
Annotation: Studie o pojmu mýtus ve světové kultuře (C. Lévi-Strauss), v literární vědě (R. Barthes) a jeho reflexi v českém prostředí (V. Macura).
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., příl. Host do školy, č. 5, s. 25-26
Annotation: Úvaha, jako příklad mimo jiné uvádějící text M. Viewegha.
Article
7
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 7, 10. 9., příl. Host do školy, č. 4, s. 22-23
Annotation: Studie o pojmu kánon.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 24-25
Annotation: Úvaha o fenoménu literární parodie.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 18-19
Annotation: Úvaha, především o vztahu literárních děl a jejich filmových adaptací.
Article
10
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 3-7
Annotation: Studie, výběrově mapující parodizující, satirizující projevy v české literatuře; jako parodující nebo parodovaní jsou zmíněni níže uvedení.
Article
11
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 3, 7. 3., příl. Host do školy, č. 2, s. 17-18
Annotation: Úvaha o možnostech kontextualizace literárního díla, také vzhledem k otázce maturitních nároků.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 15-16
Annotation: Studie, pokoušející se o vymezení pojmu text.
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 31
Annotation: Úvaha o specifikách soudobého komunikačního prostoru, resp. o vztahu těchto specifik ke způsobu, jakým soudobý student vyhledává informace a...
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 29-30
Annotation: Komentovaný přehled internetových stránek, nabízejících podklady k maturitním (a jiným) zkouškám z literatury.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 18-19
Annotation: Úvaha o užitečnosti konceptu intertextovosti v rámci výuky věnované literatuře.
Article