By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 53-56
Annotation: Rozhovor o podstatě autorského subjektu.
Article
2
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 36, s. 66
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 33, s. 60-61
Annotation: Recenze; též o sbírkách: Rulf Jiří, Dech vítězů, Mladá fronta, Praha 1992; Brabenec Vratislav, Sebedudy, Vokno, 13x18, Praha 1992.
Article
4
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 35, s. 52-55
Annotation: Úvaha o různých typech stylizací autorů Iniciál.
Article
5
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 35, s. 66-68
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 34, s. 69-71
Annotation: Též o: Topol Jáchym, V úterý bude válka, Praha, Vokno 1993, 13x18; Marvan Lukáš, Levhart nebo leopard, Praha, Český spisovatel 1993.
Article
7
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 32, s. 1-2
Annotation: Úvaha o pocitu úzkosti a jeho reflexi v poezii.
Article
8
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 35, s. 62-63
Annotation: Recenze; též o: Hrabalik Petr, Pokusné stavy šílenství, Pražská imaginace 1993; Slavík Bohumír, Polom, Pražská imaginace 1993; Rajchman Pavel,...
Article
9
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 27, s. 17-20
Annotation: S ukázkami oceněných básní; Strážnice Marušky Kudeříkové.
Article
10
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 28, s. 61
Annotation: Poznámka o hravosti poezie; k Manifestu Fi-poezie (filharmonie v poezii), otištěnému na s. 58 a podepsanému Josefem Musilem, Miloslavem Vyhnálkem,...
Article
11
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 28, s. 67-68
Annotation: Též o: Kabeš Petr, Odklad krajiny, Mladá fronta 1992; Hakl Emil, Rozpojená slova, Mladá fronta 1992.
Article
12
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 26, s. 2-5
Annotation: Úvaha o experimentální pezii a próze.
Article
13
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 30, s. 57-58
Annotation: Recenze básnických sbírek: Chlíbec Bohdan, Zasněžený popel, Vokno, edice 13x18, Praha 1992; Jirous Tobiáš, Slova pro bílý papír, Inverze, Praha...
Article
14
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 17/18, květen/červen, s. 68-69
Annotation: Recenze; též sbírek básní: Borkovec Petr, Prostírání do tichého; Karasová Sabrina, Moře modré; Langer Martin, Palác schizofreniků (vše Pražská...
Article
15
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 16 (4), duben, s. 28-29
Annotation: Úvaha o mýtech v literatuře; k otištěným ukázkám z veršů mladých básníků: Knotková-Čapková Blanka, Sedláková Lenka, Marková Michala,...
Article
16
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1991, č. 23/24, s. 41
Annotation: O poetice I. M. J.; k otištěným ukázkám ze sbírek Magorovi ptáci, Magorovo Borágo a Magorův Jeruzalém (s. 42-44).
Article
17
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 12-13
Annotation: Rozhovor s básníkem.
Article
18
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 25-26
Annotation: Rozhovor u výběru z básní (s. 23-24).
Article
19
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 12, prosinec, s. 45
Annotation: Recenze; Kolmačka Pavel, Salava Miroslav, Murrer Ewald, Chlíbec Bohdan.
Article
20
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 10/11, říjen/listopad, s. 24-25
Annotation: Rozhovor u výběru z textů J. T. (s. 16-24).
Article