By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 9. 2., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize M. Ajvaze, V. Maňáka a P. Volfa.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 14. 6., s. 10
Annotation: O polemice vyvolané kritickou glosou L. Bělunkové o českém zastoupení na knižním veletrhu v Lipsku (Brána grafomanům otevřená, LtN č. 15/2004)...
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 3. 3., s. 7
Annotation: Recenze učebnice, jejíž předlohou je: Svět literatury, 1, zpr. Vodička Felix, Státní pedagogické nakladatelství 1967.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 28, 11. 10., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí: Jungmann Milan (LN, č. 23); týká se Jungmannovy kritické výtky: Janáček Pavel za názor o Prima sezóně, obsažený v Janáčkově...
Article