By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 17, 2020, č. 34, s. [95]-96
Annotation: Úvodní komentář k cyklu příspěvků věnovaných problematice politického čtení literatury.
Article
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [163]-175
Annotation: Studie o konceptu významu v pojetí R. Ingardena ("Das literarische Kunstwerk") a jeho potenciálním vlivu na literárněvědnou reflexi J. Mukařovského...
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 292-292
Annotation: Úvodní komentář k překladu rozhovoru J. Galba s J. Fiskem, původně otištěnému v časopise Border / Lines č. 20/21 (1991).
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 10-13
Annotation: Úvodník čísla věnovaného L. Doleželovi u příležitosti jeho 90. narozenin podává přehled jeho literárněteoretické práce.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 128-133
Annotation: Odpověď P. A. Bílka na otázky k možnosti sledovat fungování módních trendů v myšlení o literatuře (podle R. Barthese).
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 53-67
Annotation: Studie analyzující možnosti literární vědy v čase poststrukturalismu; zejm. k teorii dekonstrukce a novému historismu.
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 307-375
Annotation: Blok studií inspirovaných příspěvky pronesenými v rámci literárněvědného panelu níže zmíněného kongresu; s úvodní poznámkou.
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 263-264
Annotation: Portrét M. Procházky na úvod přetisku jeho studie On the Nature of Dramatic Text.
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 23-49
Annotation: Studie, pokoušející se pojmenovat základní rysy a momenty fenoménu popkultury; dílo O. Březiny a V. Holana v textu funguje jako kontrastní protějšek...
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 285-288
Annotation: Text prezentující směry a cíle práce Katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
13
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 312-315
Annotation: Soubor tezí habilitační přednášky.
Article