By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o úrovni současného školství; úvod rozhovoru je věnován A. Berkové.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 3
Annotation: Týká se pozvánky na vánoční večírek velvyslanectví ČLR.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 11
Annotation: Komentáře k básním uvedených autorů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 20, 29. 11., s. 8-9
Annotation: Odpovědi bývalých šéfredaktorů Iniciál na pět anketních otázek.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 8, 16. 4., s. 20
Annotation: Recenze monografie.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 7, 2. 4., s. 20
Annotation: Kritika dějin anglické literatury od R. Barnarda, vydaných v českém překladu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 30. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 6-7
Annotation: Anketa formou krátkých rozhovorů se spisovateli a kritiky na téma vztahu literatury a médií.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 22
Annotation: Recenze cestopisu z Argentiny a Chile.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Studie o teorii literární historie.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 7-8
Annotation: Rozhovor s americkými slavisty a překladateli o pozici české literatury v USA.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 8-9
Annotation: Studie o deníkové a autobiografické literatuře.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 10-15
Annotation: Srovnání s románem: Kundera Milan, Žert.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 14-15
Annotation: Úvaha o současném postavení spisovatelů a možnostech literatury.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 16
Annotation: Úvaha o vztahu života autora a jeho díla, s citáty o životě: Mácha Karel Hynek z různých literárněhistorických příruček.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 17-18
Annotation: O recepci díla M. K. v anglofonním světě, mj. o knihách: Porter Robert C., Milan Kundera: A Voice from Central Europe (1981), Brand Glen, Milan Kundera:...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 20-21
Annotation: Recenze; též o knize: Vaněk-Úvalský Bohuslav, Poslední bourbon (Krásné nakladatelství 1995).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 21-22
Annotation: Recenze; též o: Kasal Lubor, Hlodavci hladovci (Horizont); Správcová Božena, Výmluva (Český spisovatel); Hrbáč Petr, Studna potopeného srdce...
Article