By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
2
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 655-669
Annotation: Studie o způsobu hlubšího porozumění textu a o pojmu a roli komentáře.
Article
7
Annotation: Sborník uvedených studií věnovaný L. Doleželovi (měl vyjít r. 2002 k jeho 80. narozeninám; - studie M. Červenky a K. Chvatíka mezitím vyšly...
Book