By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
online
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 17. 9. 1999
Annotation: Diskuse účastníků semináře Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty, která se konala ve východních Čechách 2. září 1999, o smyslu a významu...
Article