By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá koncepty neopragmatické estetiky a snaží se rozšířit okruh možných přístupů k literárněteoretickým otázkám,...
Book
2
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
3
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
4
5
Annotation: Druhý díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1924-1934 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
7
by Papoušek, Vladimír, 1957-, Bílek, Petr A., 1962-
Published Praha : Akropolis, 2011.
Annotation: Soubor studií (viz rozpis, některé již dříve publikovány); - s úvodem A tak je to tady se vším aneb Pár slov na úvod (s. 17-18); s Citovanými...
Book
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 53-67
Annotation: Studie analyzující možnosti literární vědy v čase poststrukturalismu; zejm. k teorii dekonstrukce a novému historismu.
Article
11
by Bílek, Petr A., 1962-, Papoušek, Vladimír, 1957-
Published New York : Columbia University Press, 2010.
Annotation: Soubor studií; - s Acknowledgements (s. vii), Preface (s. ix-x) a s oddíly: Representations of Literary History (s. 1-86); Representations in Czech Literature:...
Book
12
In: Rudý havran. Nový don Quijote. -- s. 5-21
Annotation: Úvodní studie, s kapitolami: "Úkolem básníka je býti revolucionářem a perlorodkou"; Druhá avantgarda a postsurrealismus: Co je umění?; Kolář,...
Book Chapter
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 307-375
Annotation: Blok studií inspirovaných příspěvky pronesenými v rámci literárněvědného panelu níže zmíněného kongresu; s úvodní poznámkou.
Article
15
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Soubor příspěvků přednesených na jednodenním odborném kolokviu na jaře 2006 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Book
16
17
Annotation: S Úvodem obou autorů (s. 7) a s uvedenými čtyřmi studiemi.
Book