By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Rudý havran. Nový don Quijote. -- s. 5-21
Annotation: Úvodní studie, s kapitolami: "Úkolem básníka je býti revolucionářem a perlorodkou"; Druhá avantgarda a postsurrealismus: Co je umění?; Kolář,...
Book Chapter
3
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 38
Annotation: Úryvek rozhovoru přetištěný z Práva, 16. 12. 1998.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 294, 16. 12., s. 12
Annotation: O postavení literatury, letošní Státní ceně a zájmu médií o literaturu.
Article