By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 11, 26. 5., s. 7
Annotation: Úvaha o jevu, který se začal objevovat ve stále větším počtu recenzí české literatury (nejen) na stránkách internetových časopisů, a sice...
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 29, 13.-19. 7., s. 59
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 5
Annotation: Autor se ve svém komentáři vymezuje vůči literárnímu manifestu "Radikální neodpovědnost", který sepsali básník K. Bouška a literární kritik...
Article
7
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 47, 18.-24. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 7.-13. 1., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Pohyby ledu aneb Glaciologie pro manipuláty. -- S. [418]
Annotation: Poznámka o autorovi píšícím pod pseudonymem; s uvedenými krátkými doporučujícími glosami.
Book Chapter
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 49, 4.-10. 12., s. 54-55
Annotation: Článek se věnuje próze J. Topola, zejména románu "Citlivý člověk".
Article
14
In: Dryák ředěný Vltavou. -- S. 6-13
Annotation: Česko-anglická předmluva k básnické antologii osvětluje vztah paměti, prostoru, města, řeky a plovoucí architektury; s uvedenými doslovy, Ediční...
Book Chapter
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 7, 15. 9., s. 25-27
Annotation: Otisk doplněného příspěvku ze Sjezdu spisovatelů (6.-7. 6. 2015, Praha). Příspěvek se věnuje současným českým spisovatelům ve srovnání...
Article
16
17
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 40, 29. 9., s. 61
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 19. 5., s. 61
Annotation: Fejeton o dlouhodobém míjení Pavla Řezníčka se čtenářským očekáváním a o jeho nedávno vydaných vzpomínkách.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 164, 17. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 8. 7., s. 57
Annotation: Fejeton o tradiční definici oxymóra, médiích a spojování zdánlivě nespojitelného, mj. na příkladu reportáže z pohřbu F. Topola.
Article