By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 13, 20. 6., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři na příkladu návrhu na udělení státního vyznamenání pro normalizačního básníka K. Sýse poukazuje na neschopnost...
Article
2
by Bauer, Michal, 1966-, Deutschmann, Peter, 1968-, Marek, Luboš, Halamová, Martina, 1975-, Franta, David, 1989-
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie představuje sondy do dějin a kultury první republiky; mj. s uvedenými studiemi týkajícími se české literatury, kinematografie...
Book
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 3, 1. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o kauze, kterou rozpoutala báseň J. Žáčka "Maminka", která v českých čítankách nevyhovuje z důvodu svého genderového stereotypu.
Article
5
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
6
In: Dryák ředěný Vltavou. -- S. 6-13
Annotation: Česko-anglická předmluva k básnické antologii osvětluje vztah paměti, prostoru, města, řeky a plovoucí architektury; s uvedenými doslovy, Ediční...
Book Chapter
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 19-24
Annotation: Studie. Doplněna o přehledy: Literatura roku 1963; Kultura 1963; Události 1963.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 142, 19. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 38-42
Annotation: Esej reagující na zmínku P. Janáčka (Host č. 3/2011) o odsunutí literatury na okraj společnosti. Inspirací byl také článek A. Kittanga Tajný...
Article
12
13
In: Rudý havran. Nový don Quijote. -- s. 5-21
Annotation: Úvodní studie, s kapitolami: "Úkolem básníka je býti revolucionářem a perlorodkou"; Druhá avantgarda a postsurrealismus: Co je umění?; Kolář,...
Book Chapter
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 37, 10. 9., s. 7
Annotation: Kritika filmu a jeho mediální prezentace; v rubrice Literární zápisník.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 13, 26. 3., s. 7
Annotation: Recenze v rubrice Literární zápisník.
Article
16
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Soubor příspěvků přednesených na jednodenním odborném kolokviu na jaře 2006 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Book
17
In: Nouzové zastavení času. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka ke knize; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi [Ewald Murrer se narodil v roce 1964 v Praze...] (s. [99]).
Book Chapter
18
In: Anděl na okně. -- s. 65-[69]
Book Chapter
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 11
Annotation: Komentáře k básním uvedených autorů.
Article
20
In: Pegasovo poučení. -- S. 185-196
Annotation: Minihesla zastoupených autorů (s důrazem na bibliografii jejich básnických děl).
Book Chapter