By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 166-168
Annotation: Recenze studie J. Češky Zotročený mýtus - Roland Barthes.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 10, 13. 5., s. 7
Annotation: Polemika s názory P. Janouška na užitečnost "kanonizované" literární výuky na školách.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 39, 24. 9., s. 1 a 16-17
Annotation: O zkušenostech vedoucího bohemistického pracoviště na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Úvaha v rubrice Literární zápisník.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 48, 28. 11., s. 14
Annotation: Rozhovor na hlavní téma čísla; s biografickou poznámkou.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 1, 5. 10., s. 18
Annotation: O rozhodnutí děkana FF UK z 11. 8. 2005 připojit Centrum komparatistiky (CKOM) ke katedře české literatury a literární vědy, přejmenované na...
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2005, č. 31, s. 186-188
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 7, 2005, č. 1/2, s. 189-192
Annotation: Soubor čtyř příspěvků v nové anketní rubrice.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 19, 23. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 13, 2003/2004, č. 3, 1. 12. 2003, s. 4
Annotation: Diskuse pedagogů FFUK o budoucnosti jejich oborů.
Article
13
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 63, 2002, č. 1, březen, s. 70-73
Annotation: Recenze svazku, který je věnován současným českým studiím mj. i literárním v oddíle Czech Literature in Transition; recenze Zbyňka Vintra svazku...
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 12, 2001, č. 3/4 (49/50), s. 248-253
Annotation: Recenze.
Article
15
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 8, 16. 4., s. 20
Annotation: Recenze monografie.
Article