By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [163]-175
Annotation: Studie o konceptu významu v pojetí R. Ingardena ("Das literarische Kunstwerk") a jeho potenciálním vlivu na literárněvědnou reflexi J. Mukařovského...
Article
2
In: Sedmá funkce jazyka. -- S. 363-372
Annotation: Doslov ke knize představuje sémiotiku, teorii jazykových funkcí a teorii řečových aktů; s uvedeným poděkováním překladatelky a bio-bibliografickou...
Book Chapter
3
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 53-67
Annotation: Studie analyzující možnosti literární vědy v čase poststrukturalismu; zejm. k teorii dekonstrukce a novému historismu.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 276, 26. 11., příl. Kavárna, s. F2
Annotation: Nekrolog za básníkem a literárním vědcem M. Červenkou.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 179-190
Annotation: Studie se věnuje problému konkretizace literárního textu. Autor pracuje s koncepcemi J. Mukařovského, R. Ingardena a F. Vodičky a jejich prostřednictvím...
Article