By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 7, 27. 3., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři reaguje na výroky Společnosti učitelů českého jazyka a literatury (V. Valíkové), kteří usilují o vypuštění teorie...
Article
2
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [163]-175
Annotation: Studie o konceptu významu v pojetí R. Ingardena ("Das literarische Kunstwerk") a jeho potenciálním vlivu na literárněvědnou reflexi J. Mukařovského...
Article
3
In: Sedmá funkce jazyka. -- S. 363-372
Annotation: Doslov ke knize představuje sémiotiku, teorii jazykových funkcí a teorii řečových aktů; s uvedeným poděkováním překladatelky a bio-bibliografickou...
Book Chapter
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 44, 29. 10., s. 61
Annotation: Fejeton o paradoxních vztazích mezi aktuálním světem a postavami filmu Příběh kmotra na motivy knih Jaroslava Kmenty a o "šifrách" v próze Ondřeje...
Article
5
Obsah knihy
Annotation: Kolektivní monografie pojednává o aktuálním používání základních naratologických kategorií, jež se utvářely od 2. pol. 20. stol.
Book
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
7
by Papoušek, Vladimír, 1957-, Bílek, Petr A., 1962-
Published Praha : Akropolis, 2011.
Annotation: Soubor studií (viz rozpis, některé již dříve publikovány); - s úvodem A tak je to tady se vším aneb Pár slov na úvod (s. 17-18); s Citovanými...
Book
8
In: Rudý havran. Nový don Quijote. -- s. 5-21
Annotation: Úvodní studie, s kapitolami: "Úkolem básníka je býti revolucionářem a perlorodkou"; Druhá avantgarda a postsurrealismus: Co je umění?; Kolář,...
Book Chapter
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 35-37
Annotation: Úvaha o možnostech aplikace pojmu středoevropská literatura v literárněvědné praxi. Autor si všímá historie používání tohoto pojmu od díla...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 29, 19. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
by Ong, Walter J., 1912-2003
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2006.
Annotation: Monografie (z r. 1982), s Úvodem (s. 9-11) a s kapitolami: Orální charakter jazyka (s. 13-24); Moderní objev primárně orálních kultur (s. 25-40);...
Book
14
by Pier, John, 1945-, Sládek, Ondřej, 1976-
Published Brno ; Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2006.
Annotation: Svazek obsahuje studie: O sémiotických parametrech narativu: Kritika příběhu a diskursu (s. 3-30); Narativní konfigurace (s. 31-65); s komentářem...
Book
15
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
18
Annotation: S Úvodem obou autorů (s. 7) a s uvedenými čtyřmi studiemi.
Book