By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá koncepty neopragmatické estetiky a snaží se rozšířit okruh možných přístupů k literárněteoretickým otázkám,...
Book
2
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 13, 16. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 20, 27. 9., s. 7
Annotation: Úvaha o vlivu bulvárních médií na prodejnost knih; v rubrice Literární zápisník.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 11, 25. 5., s. 7
Annotation: Mj. o rozhodnutích grantové komise Ministerstva kultury ČR pro podporu vydávání neperiodických publikací; v rubrice Literární zápisník.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 75, 30. 3., s. 8
Annotation: Glosa k důsledkům slibovaného zvýšení sazby DPH na knihy.
Article
8
by Bílek, Petr A., 1962-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011.
Annotation: Soubor článků psaných od roku 2007 pro časopis A2; s předmluvou (s. 7-9) a s texty: Hon na chobotnici: Prezident Klaus, myslivci a estetický objekt;...
Book
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 8, 14. 4., s. 7
Annotation: Fejeton kritizující ministerskou (ne)podporu literárních časopisů, projektů a akcí Obce spisovatelů.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 22, 29. 10., s. 7
Annotation: Fejeton o fenoménu knihy v souvislosti se záměrem Googlu masivně digitalizovat texty literárních děl; v rubrice Literární zápisník.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 13, 24. 6., s. 7
Annotation: O problematice literární výchovy; v rubrice Literární zápisník.
Article
14
by Newton, K. M.
Published Olomouc : Periplum, 2008.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-10) a s kapitolami: Úvod: interpretace a literární věda; Nová kritika a vzestup interpretace; Hermeneutika; Proti interpretaci;...
Book
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 34, 22. 8., s. 7
Annotation: Úvaha v rubrice Literární zápisník.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 18-19
Annotation: Úvaha, především o vztahu literárních děl a jejich filmových adaptací.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 24-25
Annotation: Úvaha o fenoménu literární parodie.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 29-30
Annotation: Komentovaný přehled internetových stránek, nabízejících podklady k maturitním (a jiným) zkouškám z literatury.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 31
Annotation: Úvaha o specifikách soudobého komunikačního prostoru, resp. o vztahu těchto specifik ke způsobu, jakým soudobý student vyhledává informace a...
Article