By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
3
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
5
Annotation: Druhý díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1924-1934 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
7
by Papoušek, Vladimír, 1957-, Bílek, Petr A., 1962-
Published Praha : Akropolis, 2011.
Annotation: Soubor studií (viz rozpis, některé již dříve publikovány); - s úvodem A tak je to tady se vším aneb Pár slov na úvod (s. 17-18); s Citovanými...
Book
8
by Newton, K. M.
Published Olomouc : Periplum, 2008.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-10) a s kapitolami: Úvod: interpretace a literární věda; Nová kritika a vzestup interpretace; Hermeneutika; Proti interpretaci;...
Book
9
by Češka, Jakub, 1971-
Published Praha : Togga, 2005.
Annotation: Analytická studie, s autorovým Úvodem (s. 11-23) a s kapitolami: Dítě, Matka, Dopis, Žárlivost, Ordál, Vertikalita, Pohádkové motivy, Stud, protiváha...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
11
Published Praha : Tvar, 1996.
Annotation: Tři studentské eseje ze semináře "Milan Kundera ve světě románu", který P. A. Bílek vedl na Brown University v USA v zimním semestru 1995/96:...
Book