By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Obsah knihy
Annotation: Kolektivní monografie pojednává o aktuálním používání základních naratologických kategorií, jež se utvářely od 2. pol. 20. stol.
Book
2
by Papoušek, Vladimír, 1957-, Bílek, Petr A., 1962-
Published Praha : Akropolis, 2011.
Annotation: Soubor studií (viz rozpis, některé již dříve publikovány); - s úvodem A tak je to tady se vším aneb Pár slov na úvod (s. 17-18); s Citovanými...
Book
4
by Kubíček, Tomáš, 1966-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2007.
Annotation: Monografie; s autorovou předmluvou Úvod aneb Vykročení (s. 9-15) a s kapitolami: Vypravěč (Teoretické návrhy pro analýzu a systematizaci vyprávěcích...
Book
5
by Pier, John, 1945-, Sládek, Ondřej, 1976-
Published Brno ; Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2006.
Annotation: Svazek obsahuje studie: O sémiotických parametrech narativu: Kritika příběhu a diskursu (s. 3-30); Narativní konfigurace (s. 31-65); s komentářem...
Book
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 312-315
Annotation: Soubor tezí habilitační přednášky.
Article
8
Annotation: Sborník uvedených studií věnovaný L. Doleželovi (měl vyjít r. 2002 k jeho 80. narozeninám; - studie M. Červenky a K. Chvatíka mezitím vyšly...
Book
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 2, s. 139
Annotation: Předmluva k otištěné studii.
Article
10
11
12
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 6-7
Annotation: Portrét L. V. zaměřený na fenomén autorského "image", na metodu "psaní životem" a "žití literaturou".
Article
13
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 26, s. 2-5
Annotation: Úvaha o experimentální pezii a próze.
Article