By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 38-42
Annotation: Esej reagující na zmínku P. Janáčka (Host č. 3/2011) o odsunutí literatury na okraj společnosti. Inspirací byl také článek A. Kittanga Tajný...
Article
2
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 166-168
Annotation: Recenze studie J. Češky Zotročený mýtus - Roland Barthes.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 128-133
Annotation: Odpověď P. A. Bílka na otázky k možnosti sledovat fungování módních trendů v myšlení o literatuře (podle R. Barthese).
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 53-67
Annotation: Studie analyzující možnosti literární vědy v čase poststrukturalismu; zejm. k teorii dekonstrukce a novému historismu.
Article
6
by Bílek, Petr A., 1962-, Papoušek, Vladimír, 1957-
Published New York : Columbia University Press, 2010.
Annotation: Soubor studií; - s Acknowledgements (s. vii), Preface (s. ix-x) a s oddíly: Representations of Literary History (s. 1-86); Representations in Czech Literature:...
Book
7
Annotation: Soubor studií pojednávajících o základních rysech normalizační popkultury byl vytvořen účastníky a vedoucími semináře Poetika normalizační...
Book
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 25, 2009, č. 3, 8. 3., s. 41-44
Annotation: Studie k literatuře pro děti a její recepci dětským vnímatelem (v opozici k didaktickým literárněteoretickým náhledům na literaturu pro děti).
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 10, 5. 12., příl. Host do školy, č. 4, s. 33-34
Annotation: Esej o vztahu literatury a náboženství.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., příl. Host do školy, č. 3, s. 34-35
Annotation: Studie o problematice adaptace literárního textu. Autor zastává názor, že elementární rovinou adaptace uměleckého díla je už jeho jakkékoli...
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 3-6
Annotation: Přetisk výběru z diskuse o problematice středoevropské literatury, uskutečněné za účasti níže zmíněných osobností v červnu 1989 v Budapešti....
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., příl. Host do školy, s. 29-30
Annotation: Studie o pojmu mýtus ve světové kultuře (C. Lévi-Strauss), v literární vědě (R. Barthes) a jeho reflexi v českém prostředí (V. Macura).
Article
14
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2008.
Annotation: Soubor příspěvků přednesených na jednodenním odborném kolokviu na jaře 2006 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Book
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 7, 10. 9., příl. Host do školy, č. 4, s. 22-23
Annotation: Studie o pojmu kánon.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 3, 7. 3., příl. Host do školy, č. 2, s. 17-18
Annotation: Úvaha o možnostech kontextualizace literárního díla, také vzhledem k otázce maturitních nároků.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 15-16
Annotation: Studie, pokoušející se o vymezení pojmu text.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
19
by Kubíček, Tomáš, 1966-
Published Brno : Host - vydavatelství, 2007.
Annotation: Monografie; s autorovou předmluvou Úvod aneb Vykročení (s. 9-15) a s kapitolami: Vypravěč (Teoretické návrhy pro analýzu a systematizaci vyprávěcích...
Book
20
Annotation: Sborník studií; s příl.: Soupis románů a povídek s postavou Jamese Bonda (s. 119-121); Soupis filmů s postavou Jamese Bonda (s. 121-124); Soupis...
Book