By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Bílek, Petr A., 1962-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2019.
Annotation: Soubor sloupků psaných od roku 2011 zejména pro časopisy A2 a Respekt; s uvedenou autorovou předmluvou a bio-bibliografickou poznámkou o autorovi...
Book
2
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 38-42
Annotation: Esej reagující na zmínku P. Janáčka (Host č. 3/2011) o odsunutí literatury na okraj společnosti. Inspirací byl také článek A. Kittanga Tajný...
Article
3
by Bílek, Petr A., 1962-
Published Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011.
Annotation: Soubor článků psaných od roku 2007 pro časopis A2; s předmluvou (s. 7-9) a s texty: Hon na chobotnici: Prezident Klaus, myslivci a estetický objekt;...
Book
5
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 15, 2008, č. 42, 20. 10., s. 42-45
Annotation: Rozhovor s Petrem A. Bílkem mj. o údajné udavačské aféře M. Kundery či o kritické situaci humanitních oborů na vysokých školách. Doplněno...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 4. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o úrovni současného školství; úvod rozhovoru je věnován A. Berkové.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 1, 12. 1., příl. Host do školy, č. 1, s. 3-7
Annotation: Úvaha o smyslu pedagogického povědomí o literárněteoretických konceptech navrhuje domácí strukturalistickou tradici jako užitečný základ přemýšlení...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 18-19
Annotation: Úvaha o užitečnosti konceptu intertextovosti v rámci výuky věnované literatuře.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 29-30
Annotation: Komentovaný přehled internetových stránek, nabízejících podklady k maturitním (a jiným) zkouškám z literatury.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 31
Annotation: Úvaha o specifikách soudobého komunikačního prostoru, resp. o vztahu těchto specifik ke způsobu, jakým soudobý student vyhledává informace a...
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 285-288
Annotation: Text prezentující směry a cíle práce Katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
13
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 6-10
Annotation: Kritický rozbor obsahových nedostatků učebnice.
Article