By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
2
Annotation: Kolektivní monografie inspirovaná uvedenou konferencí je věnována především vztahu komiksového média, paměti a historie; s uvedenými texty...
Book
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 43-45
Annotation: J. Balabán a P. A. Bílek prezentují své představy souboru (českých) kanonických literárních textů.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 63, 2002, č. 1, březen, s. 70-73
Annotation: Recenze svazku, který je věnován současným českým studiím mj. i literárním v oddíle Czech Literature in Transition; recenze Zbyňka Vintra svazku...
Article
6
Published Praha : Nadace Readers International (Prague) : české centrum Mezinárodního PEN klubu, 1994.
Annotation: Sborník příspěvků vydaný k příležitosti 61. světového kongresu Mezinárodního PEN klubu konaného v Praze roku 1994, se statěmi: Čapek Karel,...
Book
7
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 15, 7. 6., s. 6
Annotation: Karel Čapek 1988, sborník, Slavica Pragensia 33, 1988; recenze sborníku materiálů z konference k 50. výročí úmrtí K. Č., konané na Dobříši.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 22, 30. 5., s. 2
Annotation: Recenze sborníku Karel Čapek 1988 (Slavica Pragensia 33, 1989; red. Patera Ludvík a Moldanová Dobrava).
Article