By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá pragmatismem jako myšlenkovým proudem, který originálním způsobem tematizoval otázky své doby se snahou najít...
Book
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 140-147
Annotation: Studie, rozvíjející dlouholetou autorovu diskusi s M. Červenkou o "hranicích lyrického subjektu z hlediska jeho výrazového potenciálu", podává...
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 7-14
Annotation: Úvaha o možnostech a limitech rozumění textům pomocí odkazů k různým typům "kontextů". Text vznikl v rámci grantu MSM 6007665803 (Dějiny novější...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 276, 26. 11., příl. Kavárna, s. F2
Annotation: Nekrolog za básníkem a literárním vědcem M. Červenkou.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 240-253
Annotation: Rozhovor a biograficko-bibliografická poznámka o L. Doleželovi. V souvislosti s žánrem eseje jako formou psaní o literatuře jsou zmíněni F. X....
Article
9
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 285-288
Annotation: Text prezentující směry a cíle práce Katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Article
10
In: Pegasovo poučení. -- S. 185-196
Annotation: Minihesla zastoupených autorů (s důrazem na bibliografii jejich básnických děl).
Book Chapter
11
In: Ten Years After the Velvet Revolution. -- s. 16-23
Annotation: Předmluva k oddílu Czech Poetry of Nineties (s. 15-158, básně uvedených autorů jsou publikovány zrcadlově česko-anglicky), k němuž je připojen...
Book Chapter
12
Published Praha : Nadace Readers International (Prague) : české centrum Mezinárodního PEN klubu, 1994.
Annotation: Sborník příspěvků vydaný k příležitosti 61. světového kongresu Mezinárodního PEN klubu konaného v Praze roku 1994, se statěmi: Čapek Karel,...
Book
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 174, 27. 7., s. 11
Annotation: Recenze souboru sbírek Čtvrtohory, Dvacet tři patnáct, Strojopisy.
Article