By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 5
Annotation: Autor ve svém komentáři s ironickou nadsázkou uvažuje o předvolebních heslech politických stran na billboardech jako o svého druhu "splynutí"...
Article
3
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2010, č. 21, prosinec, s. 166-168
Annotation: Recenze studie J. Češky Zotročený mýtus - Roland Barthes.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2010, č. 13, s. 128-133
Annotation: Odpověď P. A. Bílka na otázky k možnosti sledovat fungování módních trendů v myšlení o literatuře (podle R. Barthese).
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 287-289
Annotation: Recenzní anotace časopisu Style, č. 3/2006, věnovaného českému literárněvědnému bádání v oblasti fikčních světů. Obsahuje mj. níže...
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 3, 3. 3., příl. Host do školy, s. 29-30
Annotation: Studie o pojmu mýtus ve světové kultuře (C. Lévi-Strauss), v literární vědě (R. Barthes) a jeho reflexi v českém prostředí (V. Macura).
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 307-375
Annotation: Blok studií inspirovaných příspěvky pronesenými v rámci literárněvědného panelu níže zmíněného kongresu; s úvodní poznámkou.
Article