By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 8. 7., s. 57
Annotation: Fejeton o tradiční definici oxymóra, médiích a spojování zdánlivě nespojitelného, mj. na příkladu reportáže z pohřbu F. Topola.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 25, 8. 12., s. 7
Annotation: Komentář k ohlášenému zániku časopisu Aluze a k "máchovské" knižní nadprodukci.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 37, 10. 9., s. 7
Annotation: Kritika filmu a jeho mediální prezentace; v rubrice Literární zápisník.
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 43-45
Annotation: J. Balabán a P. A. Bílek prezentují své představy souboru (českých) kanonických literárních textů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 5. 9., s. 16
Annotation: Úvaha o vztahu života autora a jeho díla, s citáty o životě: Mácha Karel Hynek z různých literárněhistorických příruček.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 115-118
Annotation: Hrubín František; příspěvek z konference k 150. výročí úmrtí K. H. M. (Dobříš, 3.-4. 11. 1986).
Article