By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., příl. Host do školy, č. 3, s. 3-7
Annotation: Studie, výběrově mapující parodizující, satirizující projevy v české literatuře; jako parodující nebo parodovaní jsou zmíněni níže uvedení.
Article
3
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 43-45
Annotation: J. Balabán a P. A. Bílek prezentují své představy souboru (českých) kanonických literárních textů.
Article
5
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 8, 6. 10., příl. Host do školy, roč. 1, č. 1, s. 18-19
Annotation: Úvaha o užitečnosti konceptu intertextovosti v rámci výuky věnované literatuře.
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 63, 2002, č. 1, březen, s. 70-73
Annotation: Recenze svazku, který je věnován současným českým studiím mj. i literárním v oddíle Czech Literature in Transition; recenze Zbyňka Vintra svazku...
Article
7
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 85, 2002, č. 3, s. 154-157
Annotation: Recenze českých sborníků vydaných Brownovou univerzitou v Providenci ve státě Rhode Island, které mj. obsahují níže uvedené studie.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 2, s. 179-190
Annotation: Studie se věnuje problému konkretizace literárního textu. Autor pracuje s koncepcemi J. Mukařovského, R. Ingardena a F. Vodičky a jejich prostřednictvím...
Article