By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 138, 13. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
182
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 108, 9. 5., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
183
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 95, 21. 4., příl. Orientace, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
184
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 60, 10. 3., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze dvou českých románů o době politických změn na přelomu 80. a 90. let.
Article
185
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 4, 15. 2., s. 7
Annotation: Glosa o smyslu ankety Kniha roku Lidových novin a o jejím letošním ročníku.
Article
186
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 6, 9. 2., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize M. Ajvaze, V. Maňáka a P. Volfa.
Article
187
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 33, 8. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
189
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 10-13
Annotation: Úvodník čísla věnovaného L. Doleželovi u příležitosti jeho 90. narozenin podává přehled jeho literárněteoretické práce.
Article
190
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 157-169
Annotation: Rozhovor; mj. o pohledu na českou společnost a její proměnu po návratu LD z emigrace, o české literární vědě a teorii fikčních světů.
Article
191
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 46, 16. 11., s. 68
Annotation: Glosy. P. A. Bílek kritizuje mediální tanečky našich deníků kolem R. Fulghuma.
Article
192
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 10. 2011
Annotation: Rozhovor na téma "světový názor".
Article
193
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 20, 27. 9., s. 7
Annotation: Úvaha o vlivu bulvárních médií na prodejnost knih; v rubrice Literární zápisník.
Article
194
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 16, 3. 8., s. 7
Annotation: Polemika s článkem T. Feřteka Dobeš vs. Bajza (Lidové noviny, červen 2011) o maturitní otázce na literární téma.
Article
195
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 38-42
Annotation: Esej reagující na zmínku P. Janáčka (Host č. 3/2011) o odsunutí literatury na okraj společnosti. Inspirací byl také článek A. Kittanga Tajný...
Article
196
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 11, 25. 5., s. 7
Annotation: Mj. o rozhodnutích grantové komise Ministerstva kultury ČR pro podporu vydávání neperiodických publikací; v rubrice Literární zápisník.
Article
198
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 75, 30. 3., s. 8
Annotation: Glosa k důsledkům slibovaného zvýšení sazby DPH na knihy.
Article
199
Obsah knihy
Annotation: Informační publikace o současném českém literárním životě.
Book
200
by Papoušek, Vladimír, 1957-, Bílek, Petr A., 1962-
Published Praha : Akropolis, 2011.
Annotation: Soubor studií (viz rozpis, některé již dříve publikovány); - s úvodem A tak je to tady se vším aneb Pár slov na úvod (s. 17-18); s Citovanými...
Book