By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 24. 4., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
82
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 11, 13. 3., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
83
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 28, 2017, č. 8, 20. 2., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
84
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 3, 1. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o kauze, kterou rozpoutala báseň J. Žáčka "Maminka", která v českých čítankách nevyhovuje z důvodu svého genderového stereotypu.
Article
85
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 1, 18. 1., s. 46-47
Annotation: Komentáře k laureátství B. Dylana v Nobelově ceně za literaturu 2016.
Article
86
In: Sedmá funkce jazyka. -- S. 363-372
Annotation: Doslov ke knize představuje sémiotiku, teorii jazykových funkcí a teorii řečových aktů; s uvedeným poděkováním překladatelky a bio-bibliografickou...
Book Chapter
88
by Fiske, John, 1939-
Published Praha : Akropolis, 2017.
Annotation: Monografie poskytuje akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populární kultury v její komplexnosti a ukazuje, jak složitá je síť sociokulturních...
Book
90
Annotation: Třetí díl nově koncipovaných dějin české literatury pokrývá období let 1935-1947 (kapitoly včetně úvodních metodologických a přehledových...
Book
91
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 48, 28. 11., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
92
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 41, 10. 10., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
93
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 32, 8. 8., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
94
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 30, 25. 7., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
95
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 15, 20. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
96
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 25, 20. 6., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
97
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 6, 8. 2., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
98
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 1., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
100
In: Švejk ve střední Evropě. -- ISBN 978-80-87895-86-3. -- S. 65-80
Annotation: Studie se zabývá využitím švejkovských motivů v současných pohostinských zařízeních jakožto zvláštním typem remediace, způsobem jejich...
Book Chapter