By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 122, 25. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 21, s. 1, 3
Annotation: Článek mapuje historii scházení se básníků, kritiků a kulturních publicistů v 90. letech na hradě Bítov; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 108, 10. 5., s. 10
Annotation: Recenze; podrobněji o příspěvcích I. Krajíčka, K. Škrabala a S. Cahy-Hyeny.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 68, 21. 3., s. 9
Annotation: Recenze; v titulku narážka na negativní kritický ohlas předchozí sbírky autorky Prstem po mapě těla.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 155, 7. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 151, 30. 6., s. 10
Annotation: Recenze antologie básní z devatenácti sešitků vydaných D. Strožem v letech 1993-96 v Poezii mimo domov.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 4, 1998, č. 12, s. 4
Annotation: Esej; o politických projevech V. Havla a fenoménu "železný" (v komerční televizi a nakladatelském podnikání).
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 295, 17. 12., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 11, [16. 11.], s. 7
Annotation: Poznámka o své účasti na setkání básníků a kritiků Česká poezie dnes.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 238, 10. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 8, [19. 8.], s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 7, [15. 7.], s. 6
Annotation: Recenze bibliofilského vydání veršů oslavujících víno.
Article
13
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 6, [17. 6.], s. 7
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 81, 4. 4., s. 9
Annotation: Recenze; obálkový název knihy Svět laskavý nejen na slova.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 19, 23. 1., s. 9
Annotation: Recenze sbírek J. Daehneho Zelený Brevíř, Verše 1988-92, Krnov, vl. n. 1995; týž, Podobizny krajiny, Verše 1993-94, Krnov, vl. n. 1996.
Article
17
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 2, 1996, č. 1, [20. 1.], s. 7
Annotation: Recenze; s redakční gratulací k sedmdesátinám básníka 20. 1.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 6, 8. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1996, č. 3/4, s. 113-127
Annotation: Rozbor románu.
Article
20
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 1, 1995, č. 1, [4. 11.], s. 8
Annotation: Polemika s jeho statí o knihách edice Poezie mimo domov (Poezie mimo, Tvar č. 14/1995, s. 11-12), zejména s jeho hodnocením básně: Florian Miroslav.
Article