By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 144, 23. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 25, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 25, 23. 6.
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 116, 20. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 20, s. 1-3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 20, 20. 5.
Annotation: Vzpomínka na V. Nezvala je zároveň vyznáním celoživotního obdivu M. Blahynky k básníkově tvorbě. Popisuje svá osobní setkání s Nezvalem,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 263, 13. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 44, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 44, 13. 11.
Annotation: Recenze, ve které se autor zamýšlí nad motivem Dunaje v české poezii.
Article
4
online
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 26. 5. 2018; 29. 5. 2018
Annotation: Dvoudílný článek o V. Nezvalovi při příležitosti výročí básníkova úmrtí; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 56, 7. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 10, s. 4
Annotation: Článek o pohledu českých spisovatelů na VŘSR v roce 1937. Článek je doprovázen přetiskem emailové komunikace M. Blahynky s J. Němcem z časopisu...
Article
6
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 163-170
Annotation: Vzpomínka na O. Králíka a dobu vysokoškolských studií.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 219, 20. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 37, s. 1, 3
Annotation: Vzpomínka na J. Pilaře. Autor se snaží očistit jméno J. Pilaře, který byl v souborných dílech o české literatuře, které vyšly po roce 1989,...
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 159, 12. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 27, s. 4
Annotation: Úvaha o portrétu V. Nezvala, který zazněl v rámci rozhlasového pořadu "Příběhy slavných" odvysílaném na ČRo Dvojka 3.-7. 4. 2017 a který...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 143, 21. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 25, s. 3
Annotation: Úvaha o reflexi vlastenectví a Velké války v české avantgardní poezii. Předneseno na konferenci UČS na téma Vlastenectví? Evropanství?
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 81, 5. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 14, s. 2
Annotation: Úvaha o básni J. Žáčka "Maminka" (v deníku Právo otištěno pod názvem "K čemu jsou holky na světě"). Autor se zamýšlí nad komentářem P....
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 217, 16. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 37, s. 1, 3
Annotation: Portrét V. Nezvala, o jeho tvorbě, životě a vydávání jeho knih během života a po jeho smrti.
Article
12
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 270, 19. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 31, s. 2
Annotation: O básnické skladbě Petra Kukala a jejím literárním kontextu.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 224, 24. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 23, s. 1
Annotation: O Kolářově vztahu k Vítězslavu Nezvalovi, zejména na základě Kolářova dopisu Františku Halasovi do záhrobí, zařazeného do Prométheových...
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 212, 10. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 21, s. 2
Annotation: Recenze výboru z Demlova díla; s četnými poznámkami ke komentáři Vladimíra Binara a též ke vztahu Vítězslava Nezvala k Jakubu Demlovi a jeho...
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 170, 23. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 14, s. 2
Annotation: Referát o výstavě nazvané Vítězslav Nezval, život a dílo a pořádané Památníkem písemnictví na Moravě (1. 11. 2013 - 30. 3. 2014).
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 141, 18. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 9, s. 1 a 3
Annotation: Úvaha nad otázkami o dřívějších a současných podobách cenzury, mj. na základě autorových zkušeností s ediční a vydavatelskou praxí v...
Article
18
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 9, 1. 11.
Annotation: Rozhovor o V. Nezvalovi. V Památníku probíhá výstava Vítězslav Nezval - život a dílo (1. 11.-30. 3. 2014).
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 229, 2. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 40, s. 2
Annotation: Recenze Uhdeho knihy Objevy pozdního čtenáře, polemizující zejména s jeho výroky o Vladislavu Vančurovi, Karlu Čapkovi, Karlu Poláčkovi, Otokaru...
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 212, 11. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 37, s. 2
Annotation: Recenze Kukalova "románu-non-fiction-deníku", s poznámkami k jeho tematizovaným vzorům Michalu Vieweghovi a Vítězslavu Nezvalovi.
Article