By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 11, 14. 3., s. 3
Annotation: S poznámkou Prosloveno na shromáždění u Pelikánovy sochy Jiřího Wolkera v Prostějově.
Article
2
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 5, 1999, č. 21, 30. 7., s. 1-2
Annotation: Recenze.
Article
3
by Nezval, Vítězslav, 1900-1958
Published Praha : Čs. spisovatel, 1989.
Annotation: Komentovaná antologie s výkladovými kapitolami a s medailónky autorů, z českých básníků zastoupeni: Březina Otokar, Hlaváček Karel, Sova Antonín,...
Book
4
In: Veselá Praha. -- S. 295-302
Annotation: Svazek shrnuje práce V. N. pro divadlo, rozhlas a film; kromě titulní revuální komedie Veselá Praha (1956) mj. překlady libret Panny moudré a panny...
Book Chapter
5
by Nezval, Vítězslav, 1900-1958
Published Praha : Čs. spisovatel, 1981.
Annotation: Edice obsahuje s výjimkou listů rodinných a intimních vzájemnou korespondenci V. N. s: Bezruč Petr, Biebl Konstantin, Breton André, Burian Emil...
Book
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 18, 30. 4., s. 6
Annotation: Referát o festivalu a vědecké konferenci.
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 13, 26. 3., s. 7
Annotation: O frekvenci slova štěstí ve významové výstavě díla J. W. a o jeho odkazu české poezii.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 3, březen, s. 20-24
Annotation: O pojetí syntézy života a poezie a tradice a současnosti u J. W. a o interpretaci této syntézy, zvláště u F. X. Š.
Article
10
In: Štafeta. -- Roč. 12, 1980, č. 1, 28. 1., s. 20-23
Annotation: O vydávání jeho literárního odkazu a o ohlasu v dílech básníků a kritiků.
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 4, duben, s. 36-42
Annotation: O tvůrčím využití wolkrovské poetiky u M. Floriana, nezvalovské u J. Žáčka a halasovské u L. Chytilové a P. Kovaříka.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 12, 21. 3., s. 18
Annotation: O večeru v čs. kulturním středisku.
Article
13
by Blahynka, Milan, 1933-, Blahynková, Kateřina, 1951-
Published Praha : Čs. spisovatel, 1978.
Annotation: Soubor časopisecky otištěných statí a článků.
Book
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 17, 27. 4., s. 18
Annotation: Recenze souboru faksimile vybraných básní J. Wolkra a textů i kreseb V. Nezvala.
Article
15
by Blahynka, Milan, 1933-
Published Praha : Československý spisovatel, 1977.
Annotation: Kniha obsahuje studie Velká tradice (Z bojů o orientaci české poezie ve dvacátém století), Básnický učitel generací (St. K. Neumann poslední...
Book
16
In: Štafeta. -- Roč. 8, 1976, č. 1, 20. 2., s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 1, 1. 1., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
18
by Blahynka, Milan, 1933-
Published Praha : Mladá fronta, 1976.
Annotation: Monografie s kapitolami Proměny Podivuhodného kouzelníka, Podivuhodné přátelství dvou básníků (Nezval a Wolker), Básník noci, Překlad je interpretace...
Book
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 11, 1976, č. 4, s. 64-69
Annotation: Přehledový článek o situaci v české poezii roku 1975: vedle aktuálních literárních výročí a s nimi spojených konferencí si autor všímá...
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 20, 14. 5., s. 9
Annotation: Zkrácený referát z konference.
Article