By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 9, září, s. 285-289; č. 10, říjen, s. 328-330
Annotation: Přehled pronikání české knihy do zahraničí; s výčtem udělených cen.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 9, květen 1970, s. 389-394
Annotation: O základních rysech vývoje.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 5, květen, s. 282-287
Annotation: Přehled základních vývojových tendencí v české literatuře pro děti a mládež od roku 1945.
Article