By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
2
In: Léon Clifton se vrací.... -- s. 5-9
Annotation: Předmluva k souboru 12 "cliftonek", s údaji o pravděpodobných autorech J. Puldovi a A. B. Šťastném; - s úvodem: Kdo je Léon Clifton? (s. 11-12).
Book Chapter
3
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1980, léto, s. 4
Annotation: Medailón k 10. 8.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1979, č. 50, 12. 12., s. 6
Annotation: Medailon k životnímu jubileu a k výročí prvého vydání Malého Bobše.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 6, červen, s. 115-116
Annotation: Medailon k šedesátinám.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 5, květen, s. 116
Annotation: Medailon autora pro děti; k 20. 5.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 2, únor, s. 113-114
Annotation: Nekrolog k 27. 12.
Article
11
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 307, 29. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě O. Chaloupky a obecně o literatuře pro dospívající mládež.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 9, listopad, s. 118
Annotation: Medailon k 19. 11.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 3, březen, s. 178-179
Annotation: Medailon historika české literatury pro děti; k 28. 3.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 2, únor, s. 21-22
Annotation: O tvorbě B. Říhy pro děti.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 1, leden, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
17
Published Praha : Albatros, 1975
Annotation: Medailony F. Hrubína, J. Š. Baara, J. Aldy, Ľ. Podjavorinské, V. Čtvrtka, V. Řezáče, V. Vančury, K. V. Raise a A. Jiráska a rozhovor se Z. Bezděkovou.
Book
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 23, 1972/1973, č. 8, duben 1973, s. 374-377
Annotation: Medailon k 23. 3.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 17, 1973, č. 1, leden, s. 4-8
Annotation: Z projevu při udělení cen B. Říhovi a A. Zábranskému.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 6, červen, s. 384-385
Annotation: Recenze.
Article