By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 48, 2. 12., s. 10-11
Annotation: Polemika se statí P. Prouzy Děravá mapa české literatury (LtN č. 45) v seriálu Jaká je česká literatura posledních šedesáti let?
Article
2
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Brno : Centa, 2005
Annotation: Slovníková příručka rozšířená /oproti 1. vyd./ o hesla některých osobností, které vstoupily do české literatury po roce 1945; s autorovou...
Book
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 109-113
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 4, s. 193-194
Annotation: Jubilejní medailon V. Nezkusila.
Article
5
Published Praha : Adonai, 2002.
Annotation: Komentované výsledky průzkumu provedeného v roce 2001, s částmi: Možná čteme - možná nečteme (s. 5-23, s kapitolami: Přestaneme v novém tisíciletí...
Book
6
Published Praha : Adonai, 2001
Annotation: Slovníková příručka obsahuje v abecedně řazených heslech: významné autory a jejich tvorbu, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější...
Book
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 4-10
Annotation: Přehledová stať.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 46, 19. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 10
Annotation: Recenze antologie korespondence a zápisků vojáků prvé světové války.
Article
10
In: Na vaši radost. -- S. 9-18
Annotation: Předmluva k výboru z celoživotních rukopisných folklórních zápisů a vlastní tvorby s oddíly Cesty za živým slovem (vyprávěnky, povídky,...
Book Chapter
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 30, 28. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 1-2
Annotation: Úvaha o vzájemném vztahu a o míře čtenářovy informovanosti o literární současnosti.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 4, duben, s. 236-237
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 1, leden, s. 57
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 10, prosinec, s. 710-711
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Divadelní výchova. -- ISSN 2533-5456. -- Roč. 11, 1974, č. 3, s. 1-9
Annotation: Vývojový přehled literatury pro děti se zřetelem na její vztah k literatuře pro dospělé.
Article
16
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 2, říjen, s. 1-5
Annotation: O nutnosti kontinuity regionální a národní kultury s kulturou světovou.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 1, září 1969, s. 8-19
Annotation: O dynamičnosti vztahu člověk - literatura.
Article
18
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 1, září, s. 1-5
Annotation: O regionu jako symbióze kulturních hodnot světových, národních a regionálních.
Article
19
In: Voják a kultura. -- Roč. 8, 1969, č. 8, srpen, s. 14-16; č. 9/10, září, s. 4-6
Annotation: O práci s knihou ve vojenském prostředí.
Article
20
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 22, červen, s. 50-51
Annotation: Článek k historii edice.
Article