By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 220-224
Annotation: Studie k dětskému čtenářství, zejm. ke stimulům probouzejícím zájem o čtení v dětství a o významu čtení pro dětského čtenáře.
Article
2
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
3
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 156-157
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 9, listopad, s. 569-570
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 41, 12. 10., s. 1, 3
Annotation: O jeho tvorbě pro děti.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 8, říjen, s. 498
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 24, 15. 6., s. 10-11
Annotation: Recenze; kritická pozornost věnována zvl. komiksové adaptaci románu: Čapek Karel, Válka s mloky, připravené: Štěpánek Jan.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 6, červen, s. 377-378
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 4, duben, s. 196-198
Annotation: Nad tvorbou 1988; navazuje na referát: Voráček Jaroslav (Kmen).
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 4, duben, s. 245-246
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 9, listopad, s. 568
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 43, 27. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 8, říjen, s. 506-508
Annotation: Recenze převyprávěného staroindického eposu.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 7, září, s. 436
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1988, č. 22, 1. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 6, červen, s. 378-379
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 4, duben, s. 207-211
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 3, březen, s. 146-151
Annotation: Srovnání dětské tvorby J. K., J. Voláka a J. Kozáka; Volák Josef, Kozák Jan.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 3, březen, s. 180-181
Annotation: Recenze.
Article