By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 220-224
Annotation: Studie k dětskému čtenářství, zejm. ke stimulům probouzejícím zájem o čtení v dětství a o významu čtení pro dětského čtenáře.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 6, s. 203-206
Annotation: Studie vychází z příspěvku předneseného na konferenci.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 4, s. 165-169
Annotation: Úvaha o současné praxi výuky literatury.
Article
4
Published Praha : Adonai, 2002.
Annotation: Komentované výsledky průzkumu provedeného v roce 2001, s částmi: Možná čteme - možná nečteme (s. 5-23, s kapitolami: Přestaneme v novém tisíciletí...
Book
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 1, s. 13-16
Annotation: Shrnutí výsledků čtenářského průzkumu provedeného nakladatelstvím Adonai.
Article
6
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
7
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 156-157
Annotation: Úvaha.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 8, říjen, s. 451-458
Annotation: Stať o dětském čtenářství.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 5, květen, s. 281-285
Annotation: O rozrůznění čtenářských zájmů v tomto věku.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 8, říjen, s. 506-511
Annotation: O psychice dítěte a o jeho potřebě čtenářství.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 22, 1978, č. 4, duben, s. 218-224
Annotation: O hledisku věkového a psychologického rozlišení při zkoumání dětského čtenářství.
Article
13
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Albatros, 1978
Annotation: Metodický tisk s kapitolami Dítě a četba (Důvody k četbě a důvody k nečtenářství), Zaměření literární výchovy k dítěti, Co nabízí...
Book
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, příl., s. 73-74
Annotation: O výsledcích výzkumu uskutečněného Ústavem pro výzkum kultury MK ČSR.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 6, červen, s. 412-415
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 3, březen, s. 165-171; č. 5, květen, s. 328-335
Annotation: O tematické skladbě a typologických rysech četby 12-15tiletých.
Article
17
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 23, 1976, č. 2, únor, s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 6, červen, s. 400-405; č. 7, září, s. 470-476; č. 8, říjen, s. 545-552; č. 9, listopad, s. 617-623; č. 10, prosinec, s. 680-686
Article
19
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 8, říjen, s. 524-527
Annotation: Studie o čtenářském období čtrnáctiletých.
Article