By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 8, říjen, Příloha, s. 58-59
Annotation: O budapešťském časopise SF Tájékoztató (Zpravodaj science fiction).
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 3, březen, s. 186-190
Annotation: O mentalitě dětí ve věku prepubescence a o úloze časopisu pro ně; předneseno na redakčním semináři časopisu Ohníček v prosinci 1973.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 7, září, s. 417-428
Annotation: Rozbor náplně a struktury časopisu.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 71, 25. 3., s. 6
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 1, leden, s. 57-61; č. 2, únor, s. 123-135; č. 3, březen, s. 193-204; č. 4, duben, s. 255-271; č. 5, květen, s. 323-340; č. 6, červen, s. 401-408; č. 7, září, s. 469-476; č. 8, říjen, s. 525-544; č. 9, listopad, s. 603-611
Annotation: Přehled vývoje české literatury pro děti a mládež od roku 1775 do současnosti; s přehledem časopisů, teoretických a kritických prací a s...
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 5, květen, s. 273-288
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 10, říjen, s. 434-436
Annotation: Referát o časopisu a knihovničce Mateřídouška; z konference na téma Jiskry a literatura.
Article
8
In: Československý novinář. -- ISSN 1805-0778. -- Roč. 16, 1964, č. 3/4, duben, s. 81-89
Annotation: Rozbor současné skladby našich periodik pro děti a mládež.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 5, květen, s. 213-215
Annotation: Rozbor básnické produkce v ročníku.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 12, 1961/1962, č. 7, březen 1962, s. 319
Annotation: Referát.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 6, červen, s. 255-259
Annotation: O povídkové tvorbě v časopisu Mateřídouška; zvláště o S. Hrnčířovi, J. Binkovi ad.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 11, 1960/1961, č. 6, únor 1961, s. 288
Annotation: Ohlédnutí za uplynulým ročníkem časopisu.
Article