By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Adonai, 2002.
Annotation: Komentované výsledky průzkumu provedeného v roce 2001, s částmi: Možná čteme - možná nečteme (s. 5-23, s kapitolami: Přestaneme v novém tisíciletí...
Book
2
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 7/8, s. 156-157
Annotation: Úvaha.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, příl., s. 73-74
Annotation: O výsledcích výzkumu uskutečněného Ústavem pro výzkum kultury MK ČSR.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 1, leden, s. 22-27
Annotation: Článek; k 20. výročí vzniku SNDK (později nakladatelství Albatros).
Article
8
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 22, červen, s. 50-51
Annotation: Článek k historii edice.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 9, 1965, č. 8/9, srpen/září, s. 396-397
Annotation: O koncepci a autorech edice.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 11, listopad, s. 506-507
Annotation: Zhodnocení edice.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 12, prosinec, s. 126-127
Annotation: Přehledová recenze.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 12, 1961/1962, č. 3, listopad 1961, s. 127-128
Annotation: Recenze prvních dvou svazků nové edice Profily (Čs. spisovatel).
Article