By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 5/6, s. 121-126
Annotation: Shrnutí výsledků sociologické sondy; mj. o postojích k literatuře.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 45, 11. 11., příl. Kmen, č. 45, s. 10-11
Annotation: Recenze knihy o dětském čtenářství.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 49, 7. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 30, 28. 7., příl. Kmen, č. 30, s. 1-2
Annotation: Úvaha o vzájemném vztahu a o míře čtenářovy informovanosti o literární současnosti.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 23, 9. 6., příl. Kmen, č. 23, s. 9
Annotation: Referát o konferenci o potřebách čtenářů za socialismu (Lipsko, 19.-20. 5.).
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 5, červen, s. 325-332
Annotation: Referát přednesený na konferenci pořádané v rámci Týdne dětské knihy (Brno, 31. 3.).
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 14, 7. 4., příl. Kmen, č. 14, s. 1
Annotation: Úvodník k Týdnu dětské knihy pořádaném 29. 3.-4. 4.
Article
8
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Albatros, 1982
Annotation: Monografie s kapitolami Výchozí otázky, Předčtenářský věk dítěte, První setkání, Obzory prepubescence, Prepubescentní čtenářství, Základy...
Book
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 4, duben, s. 204-207
Annotation: Komentář k projevům na toto téma, předneseným na 17. kongresu IBBY (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 7, březen 1981, s. 289-291
Annotation: Úvodník.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 3, březen, s. 159-163
Annotation: Komentář k jednomu z témat 17. kongresu IBBY (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 1, leden, s. 73-81
Annotation: Souhrnný referát o kongresu IBBY na téma Kniha v životě malého dítěte (Praha, 28. 9.-3. 10. 1980).
Article