By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
2
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 36, 1980, č. 240, 10. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
5
Published Praha : Společnost přátel knihy pro mládež, čs. sekce IBBY, 1980.
Annotation: Sborník příspěvků; se vstupními a závěrečnými projevy Knud-Eigila Hauberg-Tychsena a B. Říhy.
Book
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 10, prosinec, s. 584-589
Annotation: Z hlavních referátů přednesených na semináři.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 3, březen, s. 169-171
Annotation: Příspěvek z pracovního setkání redaktorů ZM, pracovníků dětských nakladatelství, kritiků dětské literatury a zahraničních hostů na téma...
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 26, 1975/1976, č. 7, březen 1976, s. 326-328
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 6, červen, s. 394
Annotation: Referát o konferenci učitelů češtiny o literární výchově dětí pořádané 2. - 3. 4. v Opavě.
Article