By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 3, březen, s. 71-76
Annotation: O sociokulturních otázkách čtenářství a literatury.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 6, únor 1970, s. 245-251
Annotation: O individuálním zvýznamňování literární tvorby a o invariabilním jádru kulturních hodnot; se zřetelem k literární výchově na školách.
Article