By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 109-113
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 1, září 1980, s. 5-14
Annotation: O výsledcích výzkumu provedeného v rámci úkolu VIII-5-4/2 Modely perspektivního vzdělání v socialistické společnosti.
Article
3
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Pedagogický ústav hl. města Prahy, Kabinet českého jazyka a literatury, 1979
Annotation: Skripta s kapitolami Zaměření a cíl studie, Metodologická východiska a vymezení otázek, Hlavní rysy chápání literárněvýchovné problematiky...
Book
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 3, listopad 1976, s. 108-117
Annotation: Poznatky z provedeného výzkumu.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 1, září 1976, s. 8-18
Annotation: Stať.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 6, únor 1970, s. 245-251
Annotation: O individuálním zvýznamňování literární tvorby a o invariabilním jádru kulturních hodnot; se zřetelem k literární výchově na školách.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 4, duben, s. 227-235
Annotation: O postavení čítanky ve čtenářském kontextu dítěte a o skladbě čítanky přiměřené modernímu pojetí literární výchovy.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 3, březen, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 18, 1967/1968, č. 10, červen 1968, s. 435-441
Annotation: Studie o literární výchově v 6.-9. ročnících základních devítiletých škol.
Article
10
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 18, 1968, č. 1, únor, s. 43-55
Annotation: Studie.
Article
11