By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Victoria Publishing, 1995.
Annotation: Studie; s úvodem a s kapitolami Jak čtenářství dítěte vzniká - nebo nevzniká, Rodina a její prostředí, Televize a co k ní patří, Komerční...
Book
2
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 5, 1989, č. 17, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
3
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Čs. spisovatel, 1989.
Annotation: S kapitolami Vývoj literatury pro děti, Oblasti literatury pro děti, Čtenář literatury pro děti; se soupisem literatury.
Book
5
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 38, 1988, č. 18, 5. 5., s. 12
Annotation: K článku šifry tz Bez komentáře (UN, č. 7).
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 32, 1988, č. 5, květen, s. 258-264
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 10, prosinec, s. 578-584
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 9, listopad, s. 520-527
Annotation: O dětském čtenářském prožitku v kontextu výchovného působení literatury.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 5, květen, s. 258-264
Annotation: Nad současným stavem a budoucností dětského čtenářství.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 31, 1987, č. 3, březen, s. 152-157
Annotation: Úvahy k Týdnu dětské knihy.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 22, 29. 5., příl. Kmen, č. 22, s. 3-4
Annotation: K Mezinárodnímu dni dětí v rámci Roku mládeže.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1985, č. 64, 16. 3., příl. Haló sobota, č. 11, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
14
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Academia, 1984.
Annotation: Monografie s kapitolami Uvedení do problematiky, Teoretická reflexe otázek literární výchovy, Realizovaná pojetí literární výchovy ve škole,...
Book
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 109, 11. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím Kabinetu dětské literatury a literární výchovy Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV o práci Kabinetu.
Article
16
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 15, 1983, č. 10, 9. 3., s. 10; č. 11, 16. 3., s. 10-11
Annotation: O koncepci dětské literatury a četby dětí v západních zemích a v socialistickém světě.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 38, 22. 9., s. 8-9
Annotation: O relacích a současné spolupráci obou oblastí u nás.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 26, 1982, č. 2, únor, s. 86-93
Annotation: Referát připravený pro mezinárodní setkání teoretiků a historiků literatury pro děti a mládež (Dobříš) při příležitosti 25. výročí...
Article
19
Annotation: Příručka; s medailony uvedených autorů (v jednotlivých kapitolách), s jmenným rejstříkem.
Book
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 10, prosinec, s. 712-713
Annotation: Recenze.
Article