By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
2
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Brno : Centa, 2005
Annotation: Slovníková příručka rozšířená /oproti 1. vyd./ o hesla některých osobností, které vstoupily do české literatury po roce 1945; s autorovou...
Book
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 7/8, s. 174-177
Annotation: Úvaha o problematice obsahu a formy literárního díla.
Article
4
Published Praha : Adonai, 2001
Annotation: Slovníková příručka obsahuje v abecedně řazených heslech: významné autory a jejich tvorbu, díla neznámých tvůrců staré literatury, nejčastější...
Book
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 4-10
Annotation: Přehledová stať.
Article
6
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
7
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 6, červen, s. 330-336
Annotation: O funkci literatury v rámci současných psychologicko-pedagogických názorů.
Article
9
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 23, 1979, č. 3, s. 145-152; č. 4, s. 200-207, březen/duben
Annotation: Typologická studie čerpající příklady ze světové i naší literatury.
Article
12
Annotation: Se studiemi Základní otázky genologie v literatuře pro děti a mládež, Poezie (V. Nezkusil) a Pohádka, Dobrodružná próza (O. Chaloupka).
Book
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 7, září, s. 493-494
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 1, leden, s. 22-27
Annotation: Článek; k 20. výročí vzniku SNDK (později nakladatelství Albatros).
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 1, září 1969, s. 8-19
Annotation: O dynamičnosti vztahu člověk - literatura.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 19, 1968/1969, č. 7, březen 1969, s. 326-328
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 3, březen, s. 181-182
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 1, leden, s. 1-6
Annotation: O konstituujícím významu literatury a kultury malého národa; též o bezprostředním spojení dětské literatury s národním vědomím.
Article
19
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 304-305
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 1, leden, s. 57-61; č. 2, únor, s. 123-135; č. 3, březen, s. 193-204; č. 4, duben, s. 255-271; č. 5, květen, s. 323-340; č. 6, červen, s. 401-408; č. 7, září, s. 469-476; č. 8, říjen, s. 525-544; č. 9, listopad, s. 603-611
Annotation: Přehled vývoje české literatury pro děti a mládež od roku 1775 do současnosti; s přehledem časopisů, teoretických a kritických prací a s...
Article