By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 243-244
Annotation: Nekrolog pedagoga a teoretika a historika dětské literatury V. Nezkusila.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 109-113
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 170-174
Annotation: Příspěvek k dlouhodobé diskusi o literární výchově v českých školách.
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 53, 2002/2003, č. 4, s. 165-169
Annotation: Úvaha o současné praxi výuky literatury.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 1/2, s. 4-10
Annotation: Přehledová stať.
Article
6
Annotation: Sborník suplující stejnojmenný zrušený časopis, tentokrát s hlavním tématem: Zamyšlení o funkcích dětské literatury a dětského čtenářství;...
Book
7
Annotation: Sborník suplující zrušený (IBBY doufá, že dočasně) časopis Zlatý máj, s redakčním Úvodem (s. 1) a mj. s uvedenými příspěvky (na s. 42-72...
Book
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 24, 1980, č. 7, září, s. 420-421
Annotation: O zřízení Kabinetu dětské literatury a literární výchovy při Pedagogickém ústavu J. A. Komenského ČSAV 1. 4. 1980.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 1, září 1980, s. 5-14
Annotation: O výsledcích výzkumu provedeného v rámci úkolu VIII-5-4/2 Modely perspektivního vzdělání v socialistické společnosti.
Article
10
11
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Pedagogický ústav hl. města Prahy, Kabinet českého jazyka a literatury, 1979
Annotation: Skripta s kapitolami Zaměření a cíl studie, Metodologická východiska a vymezení otázek, Hlavní rysy chápání literárněvýchovné problematiky...
Book
12
by Chaloupka, Otakar, 1935-2013
Published Praha : Albatros, 1978
Annotation: Metodický tisk s kapitolami Dítě a četba (Důvody k četbě a důvody k nečtenářství), Zaměření literární výchovy k dítěti, Co nabízí...
Book
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 3, listopad 1976, s. 108-117
Annotation: Poznatky z provedeného výzkumu.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 1, září 1976, s. 8-18
Annotation: Stať.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 20, 1976, č. 6, červen, s. 412-415
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 19, 1975, č. 6, červen, s. 400-405; č. 7, září, s. 470-476; č. 8, říjen, s. 545-552; č. 9, listopad, s. 617-623; č. 10, prosinec, s. 680-686
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 18, 1974, č. 8, říjen, s. 533-540
Annotation: O mimoškolní estetické výchově.
Article
19
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 6, únor 1970, s. 245-251
Annotation: O individuálním zvýznamňování literární tvorby a o invariabilním jádru kulturních hodnot; se zřetelem k literární výchově na školách.
Article